Y KHOA

Medicine

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

Video source from University of Queensland (UQ, CRICOS 00025B)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Bác sĩ nội trú
 • Bác sĩ tư nhân
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.5 – 7.0
 • TOEFL iBT 100 (24 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Chương trình Cử nhân: cần bằng Tốt nhiệp Trung Học, hay Foundation (Sinh, Hoá và phải đạt thành tích học tập cao)
 • Chương trình Thạc sĩ: cần bằng Cử nhân khoa học sức khoẻ
Danh sách môn học
 • Y khoa
 • Y tế quốc tế và cộng đồng
 • Phẫu thuật
 • Sức khỏe thâm thần
 • Y tế xã hội
 • Hồi sức cấp cứu
Chương trình liên thông
 • Foundation
Điều kiện đầu vào đặc biệt
 • GAMSAT – đầu vào chương trình sau tốt nghiệp cử nhân
 • UMAT – đầu vào trực tiếp
 • Một số chương trình sẽ đòi hỏi phỏng vấn

Đăng ký nhập học Tư vấn Trực tuyến

BẬC HỌC
Cử nhân: 5 ~ 6 Năm
Foundation (1 Năm) + Cử nhân (5 ~ 6 Năm) : 6 ~ 7 Năm
Graduate Entry: 4 Năm

Cử nhân

Foundation + Cử nhân

Graduate Entry

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ www.payscale.com

Các trường cho cấp Cử nhân

QLD Bond University
VIC Monash University
NSW UNSW, University of Newcastle, UNE, WSU
SA University of Adelaide
TAS UTAS

 

Các trường cho cấp Thạc sĩ

QLD UQ, Griffith University, JCU
VIC Deakin University
NSW University of Wollongong, University of Notre Dame Australia
SA Flinders University
WA UWA,University of Notre Dame Australia
ACT ANU

Tăng trưởng theo tỉ lệ
72.0%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply