DƯỢC

Pharmacy

Đăng ký nhập học Tư vấn Trực tuyến

lầy nguồn từ Queensland University of Technology
(QUT, CRICOS 00213J)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Dược sĩ (Pharmacist)
 • Dược sĩ cộng đồng (Community Pharmacist)
 • Dược sĩ bệnh viện (Hospital Pharmacist)
 • Nhà khoa học nghiên cứu ngành Dược (Pharmaceutical Research Scientist)
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.5 – 7.0
 • TOEFL iBT 100 (22 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Chương trình Cử nhân: Tốt nhiệp Trung Học hoặc Foundation
 • Chương trình Thạc sĩ: Bằng Cử nhân ngành Khoa học Sức khoẻ
Danh sách môn học
 • Hoá học tổng quát (General Chemistry)
 • Sinh học về mô và tế bào con người (Human Cell and Molecular Biology)
 • Toán và Thống kê trog Y tế (Mathematics and Statistics for Medical)
 • Dược động học (Pharmacokinetics)
 • Sinh hoá (Biochemistry)
 • Tế bào sinh vật (Cells to Organisms)
 • Chất lượng sử dụng thuốc (Quality Use of Medicines)
 • Sinh lí học và Dược lí học con người (Human Physiology and Pharmacology)
Chương trình liên thông
 • Foundation

Đăng ký nhập học Tư vấn Trực tuyến

BẬC HỌC
vtn-progress bar_6 years
Cử nhân : 4 Năm
Foundation (1 Năm) + Cử nhân (4 Năm) : 5 Năm

Cử nhân

Foundation + Cử nhân

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ  www.payscale.com

Các trường cho cấp Cử nhân

QLD ACU, Bond University, CQU, GU, JCU, QUT, SCU, USQ, UQ, USC
VIC Monash University, RMIT, Victoria University, Deakin University, La Trobe University, Federation University, ACU
NSW UNSW, Macquarie University, UTS, University of Newcastle, Charles Sturt University, UNE, UWS, UOW, SCU, ACU
SA University of South Australia, Flinders University
WA ECU
ACT ANU, University of Canberra
NT Charles Darwin University

 

Các trường cho cấp Thạc sĩ

QLD QUT, UQ, Griffith University, Bond University, USQ, CQU, JCU, USC
VIC Monash University, Deakin University, La Trobe University, Swinburne University, Federal University, RMIT
NSW UNSW, Macquarie University, UTS, University of Newcastle, UNE, UWS, UOW, CSU
SA University of South Australia, Flinders University
WA ECU, Murdoch University
ACT ANU, University of Canberra
TAS UTAS
NT Charles Darwin University

Nhu cầu tuyển dụng tăng trưởng với tỉ lệ
51.5%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply