THỊ THỰC SINH VIÊN

Student Visa (Subclass 500)

  Các ngành ưu tiên định cư Tư vấn trực tuyến

Thị thực này cho phép sinh viên được ở tại Úc để theo học toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục được công nhận.

Yêu cầu
 • Đã đăng kí và được chấp nhận theo học toàn thời gian trong những khoá học được công nhận cho sinh viên quốc tế tại một cơ sở giáo dục được công nhận tại Úc.
 • Sinh viên dưới 18 tuổi phải sắp xếp nơi ở và có người giám hộ (guardian) cho khoảng thời gian học tập tại Úc cho tới sinh viên được 18 tuổi.
Các bậc học
 • Khoá học Anh ngữ (English Course)
 • Tiểu học hoặc trung học (Primary or Secondary High School)
 • Học nghề (Vocational Education)
 • Cao đẳng hoặc đại học (University)
Thời hạn Visa
 • Phụ thuộc vào thời gian khoá học
Danh sách các giấy tờ cần thiết
Giấy tờ bắt buộc
 • Chứng nhận ghi danh (Confirmation of Enrolment)
 • Bản copy hộ chiếu (Passport copy)
 • Bảo hiểm y tế (OSHC)
 • Genuine Temporary Entrant
Giấy tờ có thể sẽ yêu cầu
 • Chứng minh tài chính
 • Sơ yếu lý lịch hoặc lý lịch nghề nghiệp
 • Chứng nhận việc làm
 • Kiểm tra sức khoẻ
 • Trình độ Anh ngữ
Lệ phí hồ sơ xin Visa
Visa subclass Du học sinh
(Subclass 500)
Người bảo hộ Học sinh
(Subclass 590)
Lệ phí hồ sơ  $575 $575
Nếu có người phụ thuộc và trên 18 tuổi, đóng thêm  $430  –
Nếu có người phụ thuộc và dưới 18 tuổi, đóng thêm $140  –
Lệ phí cho lần nộp thứ 2 trở đi $700 $700

*Có điều kiện và điều khoản kèm theo