TÂM LÝ HỌC

Psychology

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

Video source from Queensland University of Technology
(QUT, CRICOS 00213J)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Nhân viên công tác xã hội
 • Nhân viên dịch vụ cộng đồng
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
 • Học kì II (tháng 7)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.5 – 7.0
 • TOEFL iBT 90~100 (20 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Chương trình Cử nhân: cần bằng Tốt nhiệp Trung Học, hay Foundation hoặc Diploma
 • Chương trình Thạc sĩ: cần bằng Cử nhân khoa học xã hội
Danh sách môn học
 • Sự phát triển của hành vi và con người
 • Căn bản về nhân quyền và đạo đức
 • Xã hội Úc
 • Chính sách và hệ thống
 • Con người, cộng đồng và khuyết tật
 • Sức khoẻ tâm thần và công tác xã hội
 • Làm việc trong những tổ chức công tác xã hội
 • Ý niệm xã hội của phúc lợi
Chương trình liên thông

Foundation

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

BẬC HỌC
Cử nhân: 4 năm
Foundation (1 năm) + Cử nhân (4 năm) : 5 năm
Thạc sĩ: 2 năm

Cử nhân

Foundation + Cử nhân

Thạc sĩ

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ www.payscale.com

Các trường cho cấp Cử nhân (Undergraduate) 

QLD QUT, UQ, Griffith University, USQ, ACU, USC,CQU, JCU
VIC Monash University, RMIT, Victoria University,  Deakin University, Swinburne University
NSW UNSW, Macquarie University, University of Newcastle, Charles Sturt University, UNE, UWS, UOW
WA UWA, Curtin University, ECU, Murdoch University
ACT ANU, University of Canberra
TAS UTAS
SA University of South Australia, Flinders University
NT Charles Darwin University

 

Các trường cho cấp Thạc sỹ (Postgraduate) 

QLD QUT, UQ, Griffith University, USQ, ACU, JCU, USC
VIC Monash University, RMIT, Victoria University, Deakin University, La Trobe University, Swinburne University
NSW UNSW, Macquarie University, UNE, UWS, UOW, Charles Sturt University
SA University of South Australia, Flinders University
WA Curtin University, ECU, Murdoch University
ACT ANU, University of Canberra
TAS UTAS
NT Charles Darwin University

Tỉ lệ tăng trưởng
4.8%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply