CÔNG TÁC XÃ HỘI

Social Work

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

lấy nguồn từ Queensland University of Technology
(QUT, CRICOS 00213J)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Nhân viên công tác xã hội
 • Nhân viên dịch vụ cộng đồng
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
 • Học kì II (tháng 7)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.5 – 7.0
 • TOEFL iBT 90~100 (20 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Chương trình Cử nhân: cần bằng Tốt nhiệp Trung Học, hay Foundation hoặc Diploma
 • Chương trình Thạc sĩ: cần bằng Cử nhân khoa học xã hội
Danh sách môn học
 • Sự phát triển của hành vi và con người
 • Căn bản về nhân quyền và đạo đức
 • Xã hội Úc
 • Chính sách và hệ thống
 • Con người, cộng đồng và khuyết tật
 • Sức khoẻ tâm thần và công tác xã hội
 • Làm việc trong những tổ chức công tác xã hội
 • Ý niệm xã hội về phúc lợi
Chương trình liên thông

Diploma of Community tại một cao đẳng tư hoặc TAFE 1 – 1.5 năm và chuyển tiếp lên năm 2 đại học

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

BẬC HỌC
Cử nhân: 4 năm
Diploma (2 năm) + Cử nhân (3 năm) : 5 năm
Thạc sĩ: 2 năm

Cử nhân

Diploma + Cử nhân

Thạc sĩ

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu  từ www.payscale.com

Các trường cho cấp Cử nhân  (Undergraduate) 

QLD QUT, UQ, Griffith University, USQ, ACU, CQU, JCU, USC
VIC Monash University, RMIT, Victoria University, Deakin University
NSW UNSW, UWS, University of Newcastle, Charles Sturt University, UNE, UOW
SA University of South Australia, Flinders University
WA Curtin University, ECU
ACT ACU
TAS UTAS
NT Charles Darwin University

 

Các trường cho cấp Thạc sỹ (Postgraduate) 

QLD QUT, UQ, Griffith University, ACU,  JCU
VIC Monash University, RMIT, La Trobe University, Deakin University
NSW UNSW, Charles Sturt University
SA University of South Australia,  Flinders University
WA ECU
 ACT ACU
TAS UTAS

Tăng trưởng theo tỉ lệ
43.3%
Trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply