KĨ SƯ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

Electrical and Electronic Engineering

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

lấy nguồn từ Queensland University of Technology
(QUT, CRICOS 00213J)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Kĩ sư điện và vi tính
 • Kĩ sư thiết kế điện (Electrical Design engineer)
 • Kĩ sư điện
 • Kĩ thuật viên điện
 • Chuyên viên chế tạo
 • Đo lường (calibration)
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
 • Học kì II (tháng 7)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.0 – 6.5
 • TOEFL iBT 90 (20 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Chương trình Cử nhân: cần bằng Tốt nhiệp Trung Học, hay Foundation hoặc Diploma
 • Chương trình Thạc sĩ: cần bằng Cử nhân, một số trường đại học sẽ đòi hỏi kinh nghiệm làm việc và chứng nhận của một tổ chức chuyên ngành
Danh sách môn học
 • Mạch điện (Electrical circuits)
 • Xử lý vấn đề kĩ sư (Engineering problem solving)
 • Điện công nghiệp (Industrial Electronics)
 • Điện học căn bản (Introduction to Electronics)
 • Tín hiệu (Signals)
 • Hệ thống và máy biến thế (Systems and Transformers)
 • Trang bị vả kiểm soát máy móc (Instrumentation and Control)
 • Thiết kế hệ thống phần mềm (Software Systems Design)
 • Phân tích hệ thống năng lượng nâng cao (Advanced Power Systems Analysis)
Chương trình liên thông

Diploma of Engineering tại một cao đẳng tư hoặc trường nghề TAFE trong 1-1.5 năm và chuyển tiếp lên đại học năm thứ 2

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

BẬC HỌC
Cử nhân: 4 Năm
Cao đẳng (1 Năm) + Cử nhân (3 Năm) : 4 Năm
Thạc sĩ: 2 Năm

Cử nhân

Cao đẳng + Cử nhân

Thạc sĩ

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ www.payscale.com

Các trường cho cấp Cử nhân

QLD QUT, Griffith University, USQ, CQU, JCU, UQ
VIC Monash University, RMIT, Victoria University, Deakin University, Swinburne University, University of Melbourne
NSW UNSW, UTS, University of New Castle, UWS, UOW, The University of Sydney, UNSW@ADFA
SA University of South Australia, Flinders University, University of Adelaide
NT Charles Darwin University

 

Các trường cho cấp Thạc sĩ

QLD UQ, Griffith University, USQ, CQU, JCU
VIC RMIT, Deakin University, Swinburne University, University of Melbourne
NSW UNSW, UTS, University of New Castle, UWS, UOW, The University of Sydney, UNSW@ADFA
SA University of South Australia, Flinders University, University of Adelaide
WA UWA, Curtin University
NT Charles Darwin University

Tăng trưởng với tỉ lệ
9.1%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ  www.joboutlook.com.au

Leave a Reply