KĨ SƯ CƠ KHÍ

Mechanical Engineering

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

lấy nguồn từ Queensland University of Technology
(QUT, CRICOS 00213J)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Cố vấn
 • Kĩ sư ô tô
 • Kĩ sư y sinh (biomedical engineer)
 • Kĩ sư điều hoà và thông khí
 • Kĩ sư nguyên tử
 • Kĩ sư robot
 • Giáo viên
 • Quản lí dự án
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
 • Học kì II (tháng 7)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.0 – 6.5
 • TOEFL iBT 90 (20 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Chương trình Cử nhân: cần bằng Tốt nhiệp Trung Học, hay Foundation hoặc Diploma
 • Chương trình Thạc sĩ: cần bằng Cử nhân, một số trường đòi hỏi kinh nghiệm làm việc và bằng chứng nhận
Danh sách môn học
 • Độ cứng chắc của các chất liệu
 • Chất liệu và chế tạo
 • Kĩ sư vả sự bền vững
 • Năng lượng điện và đo lường
 • Phân tích áp lực
 • Động lực học máy móc
 • Thiết kế bộ phận máy móc
 • Điều khiển tự động
Chương trình liên thông

Diploma of Engineering tại cao đẳng tư hoặc trường nghề TAFE 1 – 1.5 năm và chuyển tiếp lên năm 2 đại học.

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

BẬC HỌC
Cử nhân: 4 Năm
Cao đẳng (1 Năm) + Cử nhân (3 Năm) : 4 Năm
Thạc sĩ: 2 Năm

Cử nhân

Cao đẳng + Cử nhân

Thạc sĩ

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ www.payscale.com

Các trường cho cấp Cử nhân

QLD QUT, UQ, Griffith University, USQ, CQU, USC, JCU
VIC Monash University, RMIT, Victoria University, Deakin University, Federation University, Swinburne University
NSW UNSW, Macquarie University, UTS, University of New Castle, UWS, UOW
SA University of South Australia, University of Adelaide, Flinders University
WA Curtin University, ECU
ACT ANU
TAS UTAS
NT Charles Darwin University

 

Các trường cho cấp Thạc sĩ

QLD Griffith University, JCU, USQ
VIC Federal University, Deakin University, RMIT
NSW UNSW, University of New Castle, UOW, University of Sydney
WA UWA, Curtin University, ECU
NT Charles Darwin University
TAS UTAS

Tăng trưởng theo tỉ lệ
26.2%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply