KĨ SƯ XÂY DỰNG

Civil Engineering

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

lấy nguồn từ Queensland University of Technology
(QUT, CRICOS 00213J)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Geotechnical Engineer
 • Quantity Surveyor
 • Structural Engineer
 • Transport Engineer
 • Project Management
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
 • Học kì II (tháng 7)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.5 ~ 7.0
 • TOEFL iBT 90 – 100 (20 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Cho chương trình Cử nhân: cần bằng Tốt nhiệp Trung Học, hay Foundation hoặc Diploma
 • Cho chương trình Thạc sĩ: cần bằng Cử nhân, một số trường đại học sẽ đòi hỏi kinh nghiệm làm việc và chứng nhận của một tổ chức chuyên ngành
Danh sách môn học
 • Electrical Circuits
 • Engineering Problem Solving
 • Industrial Electronics
 • Introduction to Electronics
 • Signals
 • Systems and Transformers
 • Instrumentation and Control
 • Software Systems Design
 • Advanced Power Systems Analysis
Chương trình liên thông

Diploma of Engineering tại một cao đẳng hoặc trường nghề TAFE trong 1-1.5 năm và chuyển tiếp lên đại học năm thứ 2

Môn học bắt buộc
 • Toán B (Math B)
 • Hoá học
 • Vật lý

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

BẬC HỌC
Associate Degree: 2 Năm
Cao đẳng (1 Năm) + Cử nhân (3 Năm) : 4 Năm
Cử nhân: 4 Năm
Thạc sĩ: 2 Năm

Associate Degree

Cao đẳng + Cử nhân

Cử nhân

Thạc sĩ

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ www.payscale.com

Danh sách Trường cho cấp Cử nhân

QLD QUT, UQ, Griffith University, USQ, CQU, JCU
VIC RMIT, Deakin University, La Trobe University, Federation University
NSW UNSW, UTS, University of Newcastle, UOW
WA UWA, Curtin University, ECU

 

Danh sách Trường cho cấp Thạc sĩ

QLD UQ, USQ
SA UniSA
VIC RMIT, Swinburne University, Deakin University,
NSW UTS, Charles Darwin
WA ECU

Tăng trưởng với tỉ lệ
10.9%
trong 5 năm cho Kĩ sư xây dựng

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply