THỊ THỰC TAY NGHỀ ĐỘC LẬP – Skilled Independent visa (subclass 189)

 Hướng dẫn tính điểm visa 189  Ngành ưu tiên định cư  Tư vấn trực tuyến

Thị thực tay nghề độc lập (Skilled Independent visa) là gì ?

Là một thị thực thường trú dân dựa trên tính điểm cho công nhân tay nghề muốn làm việc và sinh sống tại Úc.

Thời hạn visa:
  • Thị thực thường trú dân tại Úc, sau đó được xét duyệt trở thành công dân Úc.
Yêu cầu visa 189:
  • Chuyên ngành của bạn nằm trong danh sách tay nghề MLTSSL
  • Cần phải đậu đánh giá tay nghề
  • Cần phải đạt ít nhất 65 điểm để nhận được thư mời (Cách tính điểm)
EOI là gì?

Cho những chương trình nhập cư diện tay nghề tính điểm, như là chương trình thị thực 189, bạn sẽ được xếp hạng dựa trên số điểm của bạn cho bài kiểm tra tính điểm cụ thể. Bạn sẽ được mời để nộp đơn xin thị thực dựa trên số điểm của bạn. Thông tin EOI của bạn sẽ được lưu trữ trong SkillSelect và có hiệu lực trong 2 năm. Kiểm tra điểm của bạn tại đây!

Visa Fee
Visa subclass
Phí nộp thị thực cơ bản Phí nộp thêm cho người nộp đơn trên 18 tuổi
Phí nộp thêm cho người nộp đơn dưới 18 tuổi
Skilled – Independent (Subclass 189) $3,735 $1,875 $940

*Có điều kiện, điều khoản kèm theo

How it works?

Temporary Graduate visa (subclass 485)

Kiểm tra kĩ năng nghề

Ngành học bạn chọn phải nằm trong danh sách tay nghề (MLTSSL)

Đạt được từ 65 điểm trở lên

Nộp đơn EOI trực tuyến

Bạn cần giúp đỡ nộp đơn EOI trực tuyến? Hãy liên hệ với iae để được trợ giúp.

Nhận được thư mời từ Bộ Di trú Úc

  • Department of Immigration and Border Protection

Nộp đơn xin visa Thường trú trực tuyến

Bạn cần trợ giúp nộp hồ sơ xin visa 189? Liên hệ SOL Edu để được trợ giúp