CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI ÚC

Với nền giáo dục hiện đại và tiên tiến, nước Úc có 37 trường đại học lọt vào danh sách các trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2018
 • All
 • Australian Technology Network (ATN)
 • Bang Australian Capital Territory (ACT)
 • Bang New South Wales (NSW)
 • Bang Queensland (QLD)
 • Bang Southern Australia (SA)
 • Bang Tasmania (TAS)
 • Bang Victoria
 • Bang Western Australia
 • Các trường ở Úc
 • Group of Eight (Go8)
 • All
 • Australian Technology Network (ATN)
 • Bang Australian Capital Territory (ACT)
 • Bang New South Wales (NSW)
 • Bang Queensland (QLD)
 • Bang Southern Australia (SA)
 • Bang Tasmania (TAS)
 • Bang Victoria
 • Bang Western Australia
 • Các trường ở Úc
 • Group of Eight (Go8)

Australian Catholic University (ACU)

Australian National University (ANU)

Bond University

Central Queensland University (CQUniversity)

Curtin University (CU)

Deakin University (Deakin)

Federation University Australia (FedUni)

Flinders University (Flinders)

Griffith University

James Cook University (JCU)

La Trobe University (Latrobe)

Macquarie University (MQUni)

Monash University (Monash)

Queensland University of Technology (QUT)

RMIT University (RMIT)

Swinburne University (Swinburne)

The University of Queensland (UQ)

Torrens University

University of Adelaide (UAdelaide)

University of Canberra (UC)

University of New South Wales (UNSW)

University of South Australia (UniSA)

University of Southern Queensland (USQ)

University of Tasmania (UTAS)

University of Technology Sydney (UTS)

University of the Sunshine Coast (USC)

University of Western Australia (UWA)

University of Wollongong (UOW)

Victoria University (VU)

 • All
 • Australian Technology Network (ATN)
 • Bang Australian Capital Territory (ACT)
 • Bang New South Wales (NSW)
 • Bang Queensland (QLD)
 • Bang Southern Australia (SA)
 • Bang Tasmania (TAS)
 • Bang Victoria
 • Bang Western Australia
 • Các trường ở Úc
 • Group of Eight (Go8)

Australian Catholic University (ACU)

Australian National University (ANU)

Bond University

Central Queensland University (CQUniversity)

Curtin University (CU)

Deakin University (Deakin)

Federation University Australia (FedUni)

Flinders University (Flinders)

Griffith University

James Cook University (JCU)

La Trobe University (Latrobe)

Macquarie University (MQUni)

Monash University (Monash)

Queensland University of Technology (QUT)

RMIT University (RMIT)

Swinburne University (Swinburne)

The University of Queensland (UQ)

Torrens University

University of Adelaide (UAdelaide)

University of Canberra (UC)

University of New South Wales (UNSW)

University of South Australia (UniSA)

University of Southern Queensland (USQ)

University of Tasmania (UTAS)

University of Technology Sydney (UTS)

University of the Sunshine Coast (USC)

University of Western Australia (UWA)

University of Wollongong (UOW)

Victoria University (VU)