ĐIỀU DƯỠNG

Nursing

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

lấy nguồn từ Queensland University of Technology
(QUT, CRICOS 00213J)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Y tá bệnh viện
 • Dưỡng lão
 • Sức khoẻ cộng đồng
 • Trợ lý điều dưỡng
 • Chăm sóc đặc biệt
 • Chăm sóc người già
 • Sức khỏe tâm thần
 • Điều dưỡng phòng mổ và Điều dưỡng nhi khoa
 • Y tá bán chuyên (Enrolled Nurse – EN)
 • Y tá chính quy (Registered Nurse – RN)
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
 • Học kì II (tháng 7)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.5 – 7.0
 • TOEFL iBT 90~100 (20 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Cho chương trình Cử nhân: cần bằng Tốt nhiệp Trung Học, hay Foundation
 • Cho chương trình Thạc sĩ: cần bằng Cử nhân, một số trường đòi hỏi kinh nghiệm làm việc và chứng nhận tổ chức
Danh sách môn học
 • Hành nghề lâm sàng
 • Sinh học
 • Dược lý học cho chuyên viên sức khoẻ
 • Sự đa dạng văn hoá và sức khoẻ
 • An toàn văn hoá
 • Góc nhìn người bản xứ
Chương trình liên thông

Diploma of Nursing tại một cao đẳng tư hoặc TAFE trong 1 – 1.5 năm và chuyển tiếp lên đại học

Môn học điều kiện
 • Sinh, Hoá, và Lý
Điều kiện đặc biệt

Tùy theo Ban điều dưỡng, bạn có thể cần các giấy tờ sau:

 • Kiểm tra lý lịch pháp lý
 • Blue card

Nộp vào ngành này Tư vấn Trực tuyến

BẬC HỌC
Cao đẳng (1.5 năm) + Cử nhân (2 năm) : 3 or 3.5 năm
Cử nhân: 3 năm
Cử nhân ngành Điều dưỡng (GEP) : 2 năm
Thạc sỹ: 2 năm

Cao đẳng + Cử nhân

Cử nhân

Cử nhân ngành Điều dưỡng (GEP)

Thạc sĩ

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ www.payscale.com

Các trường dành cho cấp Cử nhân (Undergraduate) 

QLD UQ, QUT, Griffith University, ACU, CQU, JCU, USC
VIC Monash University, RMIT, Victoria University, Deakin University, La Trobe University, University of Melbourne
NSW UTS, University of Newcastle, Charles Sturt University, UNE, UWS, UOW, SCU, University of Sydney
SA University of South Australia, Flinders University, University of Adelaide
WA Curtin University, ECU, Murdoch University
ACT University of Canberra
TAS University of TAS
NT Charles Darwin University

Các trường có Chương trình Cử nhân 2 năm 

QLD QUT, USC
VIC La Trobe
NSW UWS, UTS
SA Flinders

Các trường cho cấp Thạc sỹ (Postgraduate) 

QLD QUT, UQ, Griffith University, ACU, JCU, USC
VIC Monash University, RMIT, La Trobe University
NSW UTS, UNE, UOW
SA University of South Australia, Flinders University
WA UWA, ECU, Curtin University
 ACT University of Canberra
TAS University of TAS

Tăng trưởng theo tỉ lệ
10.9%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply