VẬT LÍ TRỊ LIỆU

Physiotherapy

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

lấy nguồn từ The University of Queensland
(UQ, CRICOS 00025B)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Vật lí trị liệu
 • Vật lí trị liệu nhi khoa
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 7.0
 • TOEFL iBT 100 (22 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Cho chương trình Cử nhân: cần bằng Tốt nhiệp Trung Học, hay Foundation
 • Cho chương trình Thạc sĩ: cần bằng Cử nhân, một số trường đòi hỏi kinh nghiệm làm việc và chứng nhận tổ chức
Danh sách môn học
 • Giải phẫu hệ thống
 • Vật lí cho vật lí trị liệu
 • Sinh lý học
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Thần kinh học
 • Giải phẫu vùng
 • Vật lí trị liệu xuyên suốt quãng đời sống
 • Hành nghề chuyên nghiệp
Chương trình liên thông
 • Foundation
 • Diploma of Health Science
Môn học điều kiện
 • Sinh, Hoá, và Lý

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

BẬC HỌC
Cử nhân: 4 năm
Foundation (1 năm) + Cử nhân (4 năm) : 5 năm
Diploma (1 năm) + Cử nhân (2 năm) + Thạc sỹ (2 năm) : 5 năm

Cử nhân

Foundation + Cử nhân

Diploma + Cử nhân
+ Thạc sĩ

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ www.payscale.com

Các trường cho cấp Cử nhân (Undergraduate) 

QLD UQ, Griffith University, JCU
VIC Monash University, La Trobe University
NSW Charles Sturt University, University of Newcastle
SA UniSA
WA Curtin University, University of Nortre Dame Australia

 

Các trường cho cấp Thạc sỹ (Postgraduate) 

QLD UQ
VIC La Trobe University
SA UniSA
WA Curtin University
ACT University of Canberra

Tăng trưởng theo tỉ lệ
20.7%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply