NHÓM CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU

The Group of Eight (Go8)
logo - the Group of Eight

Group of Eight (Go8) là một nhóm gồm 8 trường đại học chuyên sâu về nghiên cứu hàng đầu của Úc, trong đó có nhiều trường lâu đời và lớn nhất nước Úc. Điểm nổi bật của các trường này là:

  • Có nhiều sinh viên có thành tích học tập cao nhất và có tỉ lệ sinh viên-giảng viên thấp
  • Với thế mạnh về nghiên cứu, các trường Go8 đã đóng góp gần 70% công trình nghiên cứu của tất cả trường đại học ở Úc
  • Là nơi đào tạo và là điểm đến ưa chuộng của nhiều nhà nghiên cứu xuất sắc từ Úc và khắp nơi trên thế giới
  • Chương trình học tập và giảng dạy được thiết kế dựa trên nghiên cứu, góp phần đào tạo nhiều sinh viên tốt nghiệp xuất sắc
  • Liên tục được đánh giá là những viện đại học chất lượng hàng đầu nước Úc
  • Cựu sinh viên của trường thường nắm giữ chức vụ cao trong nghề nghiệp, kinh doanh và chính phủ tại Úc cũng như nhiều nước khác
  • Tiêu chuẩn giảng dạy và nghiên cứu giữa các trường trong nhóm được công nhận lẫn nhau thông qua Hiệp định chuyển đổi chứng chỉ Go8
Logos of Go8's university members

lấy nguồn từ kênh Youtube của the Group of Eight Australia
(Go8 Australia, www.go8.edu.au)