NHÓM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Australian Technology Network of Universities (ATN)

Nhóm trường đại học công nghệ của Úc bao gồm 5 trường đại học:

Đây là nhóm các trường đại học trẻ với đường hướng nghiên cứu và giảng dạy có tính thực tiễn cao. Các trường trong ATN chú trọng vào hợp tác công nghiệp và nghiên cứu thực tiễn. Sinh viên có nhiều cơ hội trải nghiệm và thực tập trong môi trường làm việc thực tế hơn.

Các trường đại học trong nhóm này cũng là những trường đại học mới với cơ sở vật chất hiện đại, áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong học tập và nghiên cứu.

Trong thời gian vừa qua, rất nhiều sinh viên đã lựa chọn các trường đại học thuộc nhóm này vì môi trường học tập năng động và thực tiễn.

lấy nguồn từ kênh Youtube của Australian Technology Network
(ATN, www.atn.edu.au)