THỢ LÀM BÁNH NGỌT

Patisserie

Đăng ký nhập học Tư vấn Trực tuyến

lầy nguồn từ TAFE Queensland Brisbane
(TAFE Queensland Brisbane, CRICOS 03020E)

Chức vụ - Nghề nghiệp
 • Đầu bếp làm bánh ngọt
 • Thợ làm bánh
Điều kiện đầu vào
 • IELTS 5.5
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Hoàn thành lớp 11
Danh sách môn học
 • An toàn vệ sinh thực phẩm (Use hygienic practices for food safety)
 • An toàn vận chuyển và sử dụng thực phẩm (Participate in safe food handling practices)
 • Duy trì chất lượng các mặt hàng dễ hỏng (Maintain the quality of perishable items)
 • Chuẩn bị bánh ngọt (Produce pastries)
 • Chuẩn bị nấm men cho các loại bánh (Produce yeast based bakery products)
 • Chuẩn bị món tráng miệng (Produce desserts)
 • Chuẩn bị các loại bánh petits fours (Produce petits fours)

Nộp vào ngành này Tư vấn Trực tuyến

Thời gian học
Certificate IV (1.5 Năm) + Cao đẳng (0.5 Năm) : 2 Năm
Certificate III(1 Năm) + Certificate IV (0.5 Năm) : 1.5 Năm

Certificate IV + Cao đẳng

Certificate III + Certificate IV

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ  www.payscale.com

QLD TAFE Queensland, Academia, Spencer College, Holmes Institute
NSW Le Cordon Bleu, Holmes Institute
VIC  Holmesglen Institute of TAFE, Academia, William Angliss

Nhu cầu tuyển dụng tăng trưởng với tỉ lệ
16.2%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply