THIẾT KẾ

DESIGN

Đăng ký nhập học Tư vấn Trực tuyến

lầy nguồn từ Queensland University of Technology
(QUT, CRICOS 00213J)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Nhà thiết kế Sản phẩm (Product Designer)
 • Nhà nghiên cứu Thiết kế (Design Researcher)
 • Nhà thiết kế Công nghiệp (Industrial Designer)
 • Nhà thiết kế Web (Web Designer)
 • Nhà thiết kế Đa phương tiện (Multimedia Designer)
 • Nhà thiết kế Trò chơi (Game Designer)
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.0 – 6.5
 • TOEFL iBT 90 (22 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Chương trình Cử nhân: Tốt nhiệp Trung Học hoặc Foundation hoặc Diploma
 • Chương trình Thạc sĩ: Bằng Cử nhân, một số trường sẽ đòi hỏi hồ sơ năng lực
Danh sách môn học
 • Thiết kế bền vững (Design Sustainability)
 • Thiết kế hợp tác (Collaborative Design)
 • Diễn hoạ và Đồ hoạ chuyển động (Animation and Motion Graphics)
 • Truyền thông Kĩ thuật số (Digital Media)
 • Thiết kể trong xã hội (Design in Society)
 • Thiết kế Đô thị (Urban Design)
Chương trình liên thông
 • Diploma of Creative industries tại một cao đẳng hoặc trường nghề TAFE trong 1-1.5 năm và chuyển tiếp lên đại học năm thứ 2

Nộp vào ngành này Tư vấn Trực tuyến

BẬC HỌC
Cử nhân : 3 Năm
Cao đẳng (1 Năm) + Cử nhân (2 Năm) : 3 Năm
Thạc sĩ : 2 Năm

Cử nhân

Cao đẳng + Cử nhân

Thạc sĩ

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ  www.payscale.com

Các trường cho cấp Cử nhân

QLD QUT, UQ, Griffith University, Bond University, USC,  JCU
VIC MONASH University, RMIT, DEAKIN University, La Trobe University, Swinburne University
NSW UNSW, Macquarie University, UTS, University of Newcastle,  Charles Sturt University, UWS, UOW
SA University of South Australia
WA UWA, Curtin University, Murdoch University
ACT ANU, University of Canberra
TAS University of TAS
NT Charles Darwin University

 

Các trường cho cấp Thạc sĩ

QLD UQ,QUT, Griffith University, Bond University
VIC Monash University,Victoria University, RMIT,  Swinburne University,  Deakin University, RMIT University
NSW UNSW, UTS, University of Newcastle
SA University of South Australia
WA UWA, Curtin University,  ECU
ACT ANU, University of Canberra
TAS UTAS

Nhu cầu tuyển dụng tăng trưởng với tỉ lệ
26.5%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply