SƯ PHẠM - TRUNG HỌC

Education (Secondary)

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

Video source from Queensland University of Technology
(QUT, CRICOS 00213J)

Chức vụ - Nghề nghiệp
 • Giáo viên trung cấp
 • Nhà giáo dục trung cấp
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.5 ~ 7.5
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Chương trình Cử nhân: bằng Tốt nhiệp Trung Học, hay Foundation hoặc Diploma
 • Chương trình Graduate Diploma: bằng Cử nhân trong 2 lãnh vực học
Chương trình liên thông
 • Foundation
Danh sách môn học
 • Giáo dục chuyên môn
 • Công cụ giảng dạy cho thế kỉ 21
 • Cá nhân, văn hoá thanh niên, và giáo dục (Identity, Youth culture and Education)
 • Kiến thức về giáo dục người dân bản xứ (Indigenous knowledge and Education)
 • Giáo dục và xã hội
 • Hành nghề chuyên nghiệp (Towards professional practice)
 • Sự biết đọc và biết đếm (Literacy and Numeracy)

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

BẬC HỌC
Cử nhân: 4 Năm
Foundation (1 Năm) + Cử nhân (4 Năm) : 5 Năm
GradD*: 1 Năm
Thạc sĩ: 2 Năm

*Graduate Diploma

Cử nhân

Foundation + Cử nhân

Graduate Diploma

Thạc sĩ

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ www.payscale.com

Các trường cho cấp Cử nhân

QLD UQ, QUT, Griffith, ACU, CQU, JCU, USQ, USC
NSW UNSW, University of Sydney, UTS, Macquarie, Newcastle, University of Wollongong, New England, Southern Cross, Charles Sturt, ACU
VIC Monash,FUA, La Trobe, ACU, Deakin
WA Curtin, Edith Cowan University, Murdoch, Notre Dame
ACT ACU, University of Canberra
NT Charles Darwin
SA University of Adelaide, USA, Flinder

 

Các trường cho cấp Thạc sĩ

QLD UQ, QUT, Griffith, ACU, CQU, JCU, USQ, USC
NSW UNSW,University of Sydney,UTS, Newcastle, New England, ACU, WSU
VIC University of Melbourne, FUA, La Trobe, ACU, Deakin, Victoria, RMIT
WA UWA, Murdoch, Notre Dame
ACT ACU, University of Canberra
TAS UTAS
SA University of Adelaide, USA, Flinder

Tăng trưởng với tỉ lệ
4.9%
trong 2 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply