QUANG TUYẾN VÀ TRỊ LIỆU PHÓNG XẠ

Medical Imaging and Radiation Therapy

Đăng ký nhập học Tư vấn Trực tuyến

lấy nguồn từ Queensland University of Technology
(QUT, CRICOS 00213J)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Nhà trị liệu phóng xạ
 • Bác sĩ phóng xạ chuyên khoa ung thư
 • Chuyên viên chụp X-quang/ Chuyên viên quang tuyến
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.5 – 7.0
 • TOEFL iBT 100 (22 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Chương trình Cử nhân: cần bằng Tốt nhiệp Trung Học, hay Foundation hoặc Diploma
 • Chương trình Thạc sĩ: cần bằng Cử nhân, một số trường đòi hỏi kinh nghiệm làm việc và bằng chứng nhận
Môn học bắt buộc
 • Toán B
 • Vật lý
Danh sách môn học
 • Căn bản khoa học y phóng xạ
 • Vật lí phóng xạ
 • Giải phẫu và sinh lý học con người
 • Sinh học con người
 • Áp dụng quang tuyến
 • Xạ trị lâm sàng
 • Trị liệu phóng xạ
 • Hành nghề chuyên nghiệp và nghiên cứu
 • Giải phẫu cục bộ cho xạ trị
Chương trình liên thông

Foundation

Đăng ký nhập học Tư vấn Trực tuyến

BẬC HỌC
Cử nhân: 4 Năm
Foundation (1 Năm) + Cử nhân (4 Năm) : 5 Năm
Thạc sĩ: 2 Năm

Cử nhân

Foundation + Cử nhân

Thạc sĩ

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ www.payscale.com

Các trường cho cấp Cử nhân

QLD QUT, CQU
VIC Monash University, RMIT
NSW University of Newcastle, Charles Sturt University
SA University of South Australia
TAS University of TAS

 

Các trường cho cấp Thạc sĩ

QLD QUT
VIC Monash University
NSW Charles Sturt University
SA University of South Australia
WA Curtin University

Tăng trưởng với tỉ lệ
31.8%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply