QUẢN LÍ KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH

Hospitality & Tourism Management

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

lầy nguồn từ University of Queensland
(UQ, CRICOS 00025B)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Nhân viên hoặc Quản lí Khách sạn (Hotel Staff or Manager)
 • Công ty Du lịch (Tourism Company)
 • Quản lí Sự kiện (Event Manager)
 • Quản lí Resort (Resort Manager)
 • Tiếp tân Khách sạn (Hotel Receptionist)
 • Quản lí Du thuyền (Cruise Manager)
 • Chuyên viên tư vấn Du lịch (Tourism Consultant)
 • Cố vấn Chính sách du lịch (Tourism Policy Advisor)
 • Quản lí Du lịch địa phương (Regional Tourism Manager)
 • Quản lí Bộ phận phòng (Room Division Manager)
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
 • Học kì II (tháng 7)
 • Học kì III (tháng 11)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.0 – 6.5
 • TOEFL iBT 90 (20 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Chương trình Cử nhân: Tốt nhiệp Trung Học hoặc Foundation hoặc Diploma
 • Chương trình Thạc sĩ: Bằng Cử nhân và một số trường đại học sẽ đòi hỏi kinh nghiệm làm việc và chứng nhận của một tổ chức chuyên ngành
Danh sách môn học
 • Quản trị Khách sạn (Hotel Management)
 • Các vấn đề về du lịch (Tourism issues)
 • Quản trị Sự kiện (Event Management)
 • Căn bản về Nghiên cứu (Introduction of Research)
 • Quan hệ Lao động (Employment Realtion)
 • Hệ thống thông tin cho các ngành công nghiệp dịch vụ (Information System for Services Industries)
 • Các vấn đề pháp lí cho nhà quản lí (Legal Issues for Managers)
 • Quản lí ngành công nghiệp du thuyền (Cruise Industry Managements)
Chương trình liên thông
 • Diploma of Hospitality

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

BẬC HỌC
Cử nhân : 3 Năm
Cao đẳng (1 Năm) + Cử nhân (2 Năm) : 3 Năm
Thạc sĩ : 2 Năm

Cử nhân

Cao đẳng + Cử nhân

Thạc sĩ

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ  www.payscale.com

Các trường cho cấp Cử nhân

QLD UQ,  Griffith University, Bond University, CQU, JCU, USC
VIC Monash University, RMIT, Victoria University, Deakin University, La Trobe University, Swinburne University
NSW UNSW, Macquarie University, UTS, University of Newcastle, Charles Sturt University, UNE, UWS, UOW, SCU
SA University of South Australia, Flinders University
WA UWA, Curtin University, ECU, Murdoch University
ACT ANU, University of Canberra
TAS UTAS
NT Charles Darwin University

 

Các trường cho cấp Thạc sĩ

Master (Postgraduate) School List

QLD UQ, Griffith University, Bond University, CQU, JCU, USC
VIC Monash University, RMIT, Victoria University, Deakin University, La Trobe University, Swinburne University
NSW UNSW, Macquarie University, UTS, University of Newcastle, Charles Sturt University, UNE, UWS, UOW, SCU
SA University of South Australia, Flinders University
WA UWA, Curtin University, ECU, Murdoch University
ACT ANU, University of Canberra
TAS UTAS
NT Charles Darwin University

Nhu cầu tuyển dụng tăng trưởng với tỉ lệ
28.7%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply