QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH

Quantity Surveying

Đăng ký nhập học Tư vấn Trực tuyến

lầy nguồn từ Queensland University of Technology
(QUT, CRICOS 00213J)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Quản lý công trình (Quantity Surveyor)
 • Nhà kinh tế xây dựng (Building Economist)
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
 • Học kì II (tháng 7)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.5
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Chương trình Cử nhân: Tốt nhiệp Trung học hoặc Foundation hoặc Diploma
 • Chương trình Thạc sĩ: Tốt nghiệp Cử nhân
Danh sách môn học
 • Kinh tế học (Economics)
 • Phân tích đô thị (Urban Analysis)
 • Hoạch định và Thiết kế (Imagine Planning and Design)
 • Quy hoạch sử dụng đất (Land Use Planning)
 • Nghiên cứu Đô thị (Urban Studies)
 • Luật Phát triển Đô thị (Urban Development Law)
 • Hoạch định Giao thông vận tải (Transport Planning)
 • Phát triển Bất động sản (Property Development)
Điều kiện bắt buộc
 • Toán
Chương trình liên thông
 • Foundation

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

BẬC HỌC
Foundation (1 Năm) + Cử nhân (4 Năm) : 5 Năm
Cử nhân : 4 Năm
Thạc sĩ : 2 Năm

Foundation + Cử nhân

Cử nhân

Thạc sĩ

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ  www.payscale.com

Bachelor (Undergraduate) School List

QLD QUT, Bond University
NSW UNSW, University of Newcastle, UTS, Western Sydney University
VIC Deakin University, RMIT
SA UniSa
ACT University of Canberra

Master (Postgraduate) School List

QLD Bond University
VIC Deakin University

Nhu cầu tuyển dụng tăng trưởng với tỉ lệ
3.0%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au