NHA KHOA

Dentistry

Đăng ký nhập học Tư vấn Trực tuyến

lầy nguồn từ University of Sydney
(USydney, CRICOS 00026A)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Nha sĩ trong các cơ sở công và tư nhân (Dentists in public and private dental practices)
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 7.0
 • TOEFL iBT 100 (24 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Chương trình Cử nhân: Tốt nhiệp Trung Học hoặc Foundation (Sinh, Hoá và phải đạt thành tích học tập xuất sắc tại cấp trung học)
 • Chương trình Thạc sĩ: Bằng Cử nhân ngành Nha khoa
Điều kiện đặc biệt
 • Sinh viên quốc tế phải thi ISAT
Danh sách môn học
 • Nha khoa cho trẻ em (Dentistry for Children)
 • Khoa học Chẩn đoán răng hàm mặt (Oral Diagnostic Sciences)
 • Nha chu học (Periodontology)
 • Hoá học cho Dược và Nha (Chemistry for Pharmacy and Dentistry)
 • Khoa học sinh học về răng hàm mặt (Oral Bioscience)
 • Cơ sở về Phục hồi chức năng răng hàm mặt (Foundations of Oral Rehabilitation)
Chương trình liên thông
 • Foundation

Đăng ký nhập học Tư vấn Trực tuyến

BẬC HỌC
Foundation (1 Năm) + Cử nhân (5 Năm) : 6 Năm
Cử nhân : 4 Năm
Cử nhân (3 năm) + Graduate Diploma (2 Năm) : 5 Năm

Diploma + Cử nhân

Cử nhân

Cử nhân + Graduate Diploma

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ  www.payscale.com

Các trường cho cấp Cử nhân

QLD ACU, Bond University, CQU, GU, JCU, QUT, SCU, USQ, UQ, USC
VIC Monash University, RMIT, Victoria University, Deakin University, La Trobe University, Federation University, ACU
NSW UNSW, Macquarie University, UTS, University of Newcastle, Charles Sturt University, UNE, UWS, UOW, SCU, ACU
SA University of South Australia, Flinders University
WA ECU
ACT ANU, University of Canberra
NT Charles Darwin University

 

Các trường cho cấp Thạc sĩ

QLD QUT, UQ, Griffith University, Bond University, USQ, CQU, JCU, USC
VIC Monash University, Deakin University, La Trobe University, Swinburne University, Federal University, RMIT
NSW UNSW, Macquarie University, UTS, University of Newcastle, UNE, UWS, UOW, CSU
SA University of South Australia, Flinders University
WA ECU, Murdoch University
ACT ANU, University of Canberra
TAS UTAS
NT Charles Darwin University

Nhu cầu tuyển dụng tăng trưởng với tỉ lệ
145.5%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply