MARKETING

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

lầy nguồn từ Queensland University of Technology
(QUT, CRICOS 00213J)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Quản lí Phát triển kinh doanh (Business Development Manager)
 • Giám đốc Truyền thông (Marketing Communication Officer)
 • Chuyên viên Nghiên cứu thị trường (Market Researcher)
 • Quản lí Sản phẩm (Product Manager)
 • Chuyên viên Phân tích thị trường (Market Analyst)
 • Chuyên viên tư vấn Marketing (Marketing Consultant)
 • Quản lí Bán hàng (Sale Manager)
 • Quản lí Dịch vụ hội nghị (Convention Services Manager)
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
 • Học kì II (tháng 7)
 • Học kì III (tháng 11)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.0 – 6.5
 • TOEFL iBT 90 (20 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Chương trình Cử nhân: Tốt nhiệp Trung học hoặc Foundation hoặc Diploma
 • Chương trình Thạc sĩ: Tốt nghiệp Cử nhân và một số trường có thể đòi hỏi kinh nghiệm làm việc
Danh sách môn học
 • Hoạch định và Quản trị Marketing (Marketing Planning and Management)
 • Chiến lược Marketing (Strategic Marketing)
 • Hành vi khách hàng (Consumer Behaviour)
 • Truyền thông tích hợp (Intergrated Marketing Communication)
 • Phân tích Dữ liệu (Data Analysis)
 • Marketing quốc tế (International Marketing)
 • Marketing Dịch vụ (Marketing of Services)
 • Nghiên cứu Thị trường (Market Research)
Chương trình liên thông

Diploma of Community tại một trường cao đẳng tư thục hoặc TAFE 1 – 1.5 năm và chuyển tiếp lên năm 2 đại học

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

Bậc học
Cử nhân : 3 Năm
Cao đẳng (1 Năm) + Cử nhân (2 Năm) : 3 Năm
Thạc sĩ : 2 Năm

Cử nhân

Cao đẳng + Cử nhân

Thạc sĩ

Thị thực

Dựa theo dữ liệu từ  www.payscale.com

Các trường cho cấp Cử nhân

QLD ACU, Bond University, CQU, GU, JCU, QUT, SCU, USQ, UQ, USC
VIC Monash University, RMIT, Victoria University, Deakin University, La Trobe University, Federation University, ACU
NSW UNSW, Macquarie University, UTS, University of Newcastle, Charles Sturt University, UNE, UWS, UOW, SCU, ACU
SA University of South Australia, Flinders University
WA ECU
ACT ANU, University of Canberra
NT Charles Darwin University

 

Các trường cho cấp Thạc sĩ

QLD QUT, UQ, Griffith University, Bond University, USQ, CQU, JCU, USC
VIC Monash University, Deakin University, La Trobe University, Swinburne University, Federal University, RMIT
NSW UNSW, Macquarie University, UTS, University of Newcastle, UNE, UWS, UOW, CSU
SA University of South Australia, Flinders University
WA ECU, Murdoch University
ACT ANU, University of Canberra
TAS UTAS
NT Charles Darwin University

Nhu cầu tuyển dụng tăng trưởng với tỉ lệ
12.2%
trong 5 năm cho

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply