NGÀNH HÀN

Welding

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

lấy nguồn từ North Coast TAFE
(North Coast TAFE, CRICOS 00591E)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Chế tạo kim loại
 • Hàn áp suất
 • Thợ hàn (cấp 1) (Úc)/ Thợ hàn (NZ)
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
 • Học kì II (tháng 7)
 • Một số trường nhận đầu vào hàng tháng
Chuyên ngành tiêu biểu
 • Hàn hơi vòng cung kim loại (môn học tự chọn)
 • Hàn hơi vòng cung Vonfam
 • Hàn tay vòng cung kim loại
 • Cắt, đục, tạo hình bằng nhiệt nâng cao
 • Áp dụng phương pháp chế tạo và tạo hình
 • Dự kiến và lên kế hoạch thực hành hoàn chỉnh
 • Phát triển hình học (môn học tự chọn)
Điều kiện nhập học khác
 • Thực tập nghề

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

BẬC HỌC
Certificate III (1.5 năm) + Certificate IV (0.5 năm) : 2 năm

Certificates III & IV

THỊ THỰC

Dựa trên dữ liệu từ www.payscale.com

Danh sách các trường nghề

QLD Careers Australia Institute of Training, TAFE Queensland SkillsTech, Australian Skills Group
VIC Education Access, Sheila Baxter Training Centre, Victoria University
NSW TAFE NSW

Tăng trưởng theo tỉ lệ
-9.5%
trong 2 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply