LUẬT

Law

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

Video source from Queensland University of Technology
(QUT, CRICOS 00213J)

Chức vụ - Nghề nghiệp
 • Cố vấn pháp luật, hoặc luật sư chuyên về những vấn đề pháp lý chung
 • Pháp lý chuyên ngành và pháp lý công
 • Trợ lý pháp lý
 • Thẩm phán
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
 • Học kì II (tháng 7)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 7.0
 • TOEFL iBT 100 (22 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Chương trình Cử nhân: cần bằng tốt nhiệp trung Học, hay Foundation hoặc Diploma
 • Chương trình Thạc sĩ: cần bằng cử nhân
 • Chương trình Juris Doctor
Danh sách môn học
 • Luật tố tụng dân sự
 • Tội phạm
 • Luật quốc tế
 • Hệ thống pháp lý Tư pháp quốc gia, Tư pháp quốc tế và Tư pháp xã hội
 • Luật hợp đồng
 • Luật công lý và uỷ thác
 • Luật hành chính
 • Trách nhiệm hình sự
 • Luật doanh nghiệp
 • Bằng chứng
Chương trình liên thông

Foundation

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

BẬC HỌC
Foundation (1 Năm) + Cử nhân (4 Năm) : 5 Năm
Cao đẳng (1 Năm) + Cử nhân (3.5 Năm) : 4.5 Năm
Cử nhân: 4 Năm
Juris Doctor Program: 3 Năm

Foundation + Cử nhân

Cao đẳng + Cử nhân

Cử nhân

Juris Doctor Program

THỊ THỰC

Data source from www.payscale.com

Các trường cho cấp Cử nhân

QLD QUT, UQ, Griffith University,  Bond University, USQ
VIC Victoria University, Deakin University, La Trobe University
NSW UNSW, UTS, Macquarie University, University of Newcastle, UNE, UWS, SCU, UOW
WA Curtin University, ECU, Murdoch University
ACT University of Canberra
TAS UTAS
SA Flinders University
NT Charles Darwin University

 

Các trường cho cấp Thạc sĩ

QLD QUT, UQ, Griffith University, Bond University
VIC Monash University, Victoria University,  Deakin University, La Trobe University
NSW UNSW, Macquarie University, UTS, UNE, UOW,
WA UWA, Murdoch University
ACT ANU

Tăng trưởng với tỉ lệ
10.9%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply