LIỆU PHÁP LAO ĐỘNG

Occupational Therapy

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

Video source from Griffith University
(Griffith, CRICOS 00233E)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Bác sĩ chuyên sinh lý luyện tập
 • Trị liệu lao động nhi khoa
 • Huấn luyện viên cá nhân
 • Vật lí trị liệu
 • Trị liệu lao động chính quy
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.5 – 7.0
 • TOEFL iBT 90~100 (20 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Cho chương trình Cử nhân: cần bằng Tốt nhiệp Trung Học, hay Foundation hoặc Diploma
 • Cho chương trình Thạc sĩ: cần bằng Cử nhân, một số trường đòi hỏi kinh nghiệm làm việc và chứng nhận tổ chức
Môn học tiên quyết
 • English (4SA)
 • Một trong ba môn Sinh, Hoá hoặc Lý (4SA)
Danh sách môn học
 • Phân tích số liệu y sinh căn bản
 • Hệ thống giải phẫu và sinh lý
 • Nghề nghiệp và trị liệu lao động
 • Phương pháp nghiên cứu sức khoẻ công cộng
 • Lý thuyết xã hội căn bản
 • Căn bản hành nghề trị liệu lao động
 • Hiểu về bối cảnh lao động
 • Giáo dục hành nghề trị liệu lao động chuyên nghiệp
 • Đóng góp vào cộng đồng
 • Những vấn đề hiện tại trong trị liệu lao động

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

BẬC HỌC
Cử nhân: 4 năm
Foundation (1 năm) + Cử nhân (4 năm) : 5 năm
Cử nhân (3 năm) + Thạc sĩ (2 năm) : 5 năm

Cử nhân

Foundation + Cử nhân

Cử nhân + Thạc sĩ

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ www.payscale.com

Các trường

QLD ACU, Griffith, JCU, SCU, UQ, USC
VIC Deakin, La Trobe, Monash, ACU
NSW Charles Sturt, WSU, Newcastle, ACU
WA Curtin, Edith Cowan
SA Flinder, USA
ACT University of Canberra

 

Tăng trưởng theo tỉ lệ
60.2%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply