KIẾN TRÚC SƯ

Architecture

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

lấy nguồn từ Queensland University of Technology
(QUT, CRICOS 00213J)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Architecture
 • Building Designer
 • Designer
 • Construction Procurer
 • Draftsperson
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.5 – 7.0
 • TOEFL iBT 90 (20 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Chương trình Cử nhân: cần bằng tốt nhiệp Trung học, Foundation hoặc Diploma
 • Chương trình Thạc sĩ: cần bằng Cử nhân và một số trường đại học sẽ đòi hỏi kinh nghiệm làm việc và hồ sơ việc làm
Danh sách môn học
 • Architecture theory
 • Architecture design
 • Intergrated technologies
 • Architecture Visualisation
 • Culture and Place
 • Architecture in the 20th century
 • Architecture in the 20th century
 • Architecture and the City
Chương trình liên thông

Diploma of Building Deisgn tại một cao đẳng hoặc trường nghề TAFE trong 1-2 năm và chuyển tiếp lên đại học năm thứ 2

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

BẬC HỌC
Foundation (1 Năm) + Cử nhân (3 Năm) + Thạc sĩ (2 Năm): 6 Năm
Diploma (2 Năm) + Cử nhân (3 Năm) + Thạc sĩ (1 Năm): 6 Năm
Cử nhân (3 năm) + Thạc sĩ (2 Năm): 5 Năm
Cử nhân (4 Năm) + Thạc sĩ (1 Năm) : 5 Năm

Foundation + Cử nhân + Thạc sỹ

Diploma + Cử nhân + Thạc sỹ

Cử nhân + Thạc sĩ

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ www.payscale.com

Danh sách Trường cho cấp Cử nhân

QLD QUT, UQ, Griffith, Bond University
VIC Monash University, RMIT, Deakin University, Swinburne University
NSW UNSW, UTS, University of Newcastle
SA University of South Australia, Flinders University, The University of Adelaide
WA UWA, Curtin University
ACT University of Canberra
TAS UTAS
NT Charles Darwin University

 

Danh sách Trường cho cấp Thạc sĩ

QLD QUT, UQ, Bond University, GU
VIC Monash University, RMIT,  Deakin University
NSW UNSW, UTS
SA University of South Australia
WA UWA, Curtin University
ACT University of Canberra
TAS UTAS

Tăng trưởng với Tỉ lệ
7.6%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply