KHOA HỌC SINH HỌC

Biological Science

Đăng ký nhập học Tư vấn Trực tuyến

lầy nguồn từ Queensland University of Technology
(QUT, CRICOS 00213J)

Chức vụ - Nghề nghiệp
 • Nhà sinh vật học (Biologist)
 • Nhà thực vật học (Botanist)
 • Nhà khoa học môi trường (Environmental Scienctists)
 • Nhà sinh vật biển (Marine Biologist)
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
 • Học kì II (tháng 7)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.5
 • TOEFL iBT 90 (20 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Chương trình Cử nhân: Tốt nhiệp Trung Học hoặc Foundation hoặc Diploma
  Chương trình Thạc sĩ: Bằng Cử nhân, một số trường đại học sẽ đòi hỏi kinh nghiệm làm việc và chứng nhận của một tổ chức chuyên ngành
Danh sách môn học
 • Sinh học (Biology)
 • Di truyền học trong Sinh thái học (Genetics in Ecology)
 • Các phương pháp định lượng trong khoa học (Quantitative Methods in Science)
 • Sự tiến hoá (Evolution)
 • Sinh học Thực vật (Plant Biology)
 • Sinh hoc Động vật (Animal Biology)
 • Thiết kế Thí nghiệm và Phương pháp Định lượng (Experimental Design and Quantitative Methods)
 • Di truyền trong Y học và Pháp y (Medical and Forensic Genetics)
Môn học bắt buộc
 • Toán, Lý, Hoá, Sinh

Đăng ký nhập học Tư vấn Trực tuyến

BẬC HỌC
Cử nhân : 3 Năm
Thạc sĩ : 2 Năm

Cử nhân

Thạc sĩ

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ  www.payscale.com

Các trường cho cấp Cử nhân

QLD ACU, Bond University, CQU, GU, JCU, QUT, SCU, USQ, UQ, USC
VIC Monash University, RMIT, Victoria University, Deakin University, La Trobe University, Federation University, ACU
NSW UNSW, Macquarie University, UTS, University of Newcastle, Charles Sturt University, UNE, UWS, UOW, SCU, ACU
SA University of South Australia, Flinders University
WA ECU
ACT ANU, University of Canberra
NT Charles Darwin University

 

Các trường cho cấp Thạc sĩ

QLD QUT, UQ, Griffith University, Bond University, USQ, CQU, JCU, USC
VIC Monash University, Deakin University, La Trobe University, Swinburne University, Federal University, RMIT
NSW UNSW, Macquarie University, UTS, University of Newcastle, UNE, UWS, UOW, CSU
SA University of South Australia, Flinders University
WA ECU, Murdoch University
ACT ANU, University of Canberra
TAS UTAS
NT Charles Darwin University

Nhu cầu tuyển dụng tăng trưởng với tỉ lệ
47.7%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply