KHOA HỌC MÁY TÍNH

Computer Science

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

lấy nguồn từ Australian National University
(ANU, CRICOS 00120C)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Lập trình game máy tính
 • Khoa học xử lý thông tin
 • Kĩ sư hệ thống máy tính
 • Chuyên viên an ninh thông tin
 • Lập trình viên
 • Phát triển dự án
 • Phân tích hệ thống
 • Lập tình hệ thống
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
 • Học kì II (tháng 7)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.0 – 6.5
 • TOEFL iBT 90 (20 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Chương trình Cử nhân: cần bằng Tốt nhiệp Trung Học, hay Foundation hoặc Diploma
 • Chương trình Thạc sĩ: cần bằng Cử nhân, một số trường đại học sẽ đòi hỏi kinh nghiệm làm việc và chứng nhận của một tổ chức chuyên ngành
Danh sách môn học
 • Ảnh hưởng của công nghệ thông tin (Impact of IT)
 • Thiết kế dành cho IT (Design for IT)
 • Xây dựng hệ thống IT
 • Nguyên tắc lập trình (Programming principles)
 • Bộ vi xử lí và hệ thống điện tử (Microprocessors and Digital systems)
 • Phát triển phần mềm (Software development)
 • Mạng máy tính
 • Thiết kế và phát triển ứng dụng
Chương trình liên thông

Diploma of Information Technology tại một cao đẳng hoặc trường nghề TAFE trong 1-2 năm và chuyển tiếp lên đại học năm thứ 2

Nộp vào ngành này Tư vấn Trực tuyến

BẬC HỌC
Cử nhân: 3 Năm
Cao đẳng (1 Năm) + Cử nhân (2 Năm) : 3 Năm
Thạc sĩ: 2 Năm

Cử nhân

Cao đẳng + Cử nhân

Thạc sĩ

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ www.payscale.com

Danh sách Trường cho cấp Cử nhân

QLD QUT, UQ, Griffith University, USQ, USC, CQU
VIC Monash University, RMIT, Deakin University, La Trobe University,  Swinburne University
NSW UNSW, University of Newcastle, Charles Sturt University, UNE, UWS, UOW, University of Sydney
SA University of South Australia, Flinders University, University of Adelaide
WA Curtin University, ECU, Murdoch University, University of Western Australia
ACT ANU
TAS UTAS

 

Danh sách Trường cho cấp Thạc sĩ

QLD UQ, CQU, QUT, Griffith University
VIC RMIT, Victoria University, La Trobe University, University of Melbourne
NSW UNSW, UNE, UOW, University of Newcastle
SA Flinders University, University of Adelaide
WA Curtin University, ECU
ACT ANU
TAS UTAS

Tăng trưởng với Tỉ lệ
7.3%
trong 5 năm cho ngành Phân tích Hệ thống

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply