CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP (INTERNSHIP)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thời gian làm việc: 20 tiếng/tuần (thời gian biểu linh động)

Thời gian thực tập: 12 tuần

Nhiệm vụ:

 • Quảng bá các hoạt động truyền thông của SOL Edu Việt Nam
 • Trợ giúp tư vấn và làm hồ sơ cho du học sinh
 • Trợ giúp xây dựng thị trường
 • Các nhiệm vụ khác (khi được giao)

HỒ SƠ ĐĂNG KÍ

 • Curriculum Vitae
 • Cover letter
 • Bản copy hộ chiếu

ĐIỀU KIỆN

 • Thuần thạo Anh ngữ và một ngôn ngữ thứ 2
 • Hoàn tất bậc Cử Nhân hoặc Thạc sĩ ở Úc hoặc đang học tập tại các trường đại học của Úc
 • Có đam mê về dịch vụ khách hàng
 • Khả năng giao tiếp, viết, nói và đàm phán tốt
 • Sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc và sự linh động trong công việc với nhân viên và sinh viên quốc tế
 • Khả năng làm việc nhóm
 • Am hiểu môi trường đa văn

Liên hệ Ms. Ms Trang/Tess at tess@soledu.net để biết thêm chi tiết.