Hệ thống giáo dục Úc

Hệ thống giáo dục Úc chào đón sinh viên quốc tế cho tất cả các bậc học từ tiểu học, trung học, tới đào tạo nghề, đào tạo đại học và sau đại học. Ngoài ra, sinh viên quốc tế cũng có thể tham gia các khóa học tiếng Anh hoặc các khóa học ngắn hạn khi đang làm việc hoặc du lịch tại Úc.

Dù bạn theo học ở trình độ nào và trong bao lâu, chất lượng giáo dục luôn được đảm bảo và du học sinh quốc tế luôn được bảo vệ bởi luật pháp.

Sơ đồ cơ cấu hệ thống giáo dục Úc.