ĐẦU BẾP

Cookery

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

lầy nguồn từ TAFE Queensland Brisbane
(TAFE Queensland Brisbane, CRICOS 03020E)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Bếp trưởng (Head chef)
 • Đầu bếp (Cook)
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
 • Học kì II (tháng 7)
 • Một số cao đẳng tư nhận đầu vào hàng tháng
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 5.5
Điều kiện đầu vào
 • Hoàn thành lớp 11
Danh sách môn học
 • Participate in safe food handling practices
 • Produce appetisers and salads
 • Produce Stock, Sauce and Soup
 • Produce vegetable, fruit, egg and farinaceous dishes
 • Produce dishes using basic methods of cookery
 • Use hygienic practices for food safety
Điều kiện nhập học khác
 • Thực tập nghề

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

BẬC HỌC
Cert III (1 Year) + Cert IV (0.5 Year) : 1.5 Years
Cert II (1 Year) + Cert IV (0.5 Year) + Diploma (0.5 Year) : 2 Years

Cert III + Cert IV

Cert II + Cert IV + Diploma

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ  www.payscale.com

Các trường cho cấp Cử nhân

QLD ACU, Bond University, CQU, GU, JCU, QUT, SCU, USQ, UQ, USC
VIC Monash University, RMIT, Victoria University, Deakin University, La Trobe University, Federation University, ACU
NSW UNSW, Macquarie University, UTS, University of Newcastle, Charles Sturt University, UNE, UWS, UOW, SCU, ACU
SA University of South Australia, Flinders University
WA ECU
ACT ANU, University of Canberra
NT Charles Darwin University

 

Các trường cho cấp Thạc sĩ

QLD QUT, UQ, Griffith University, Bond University, USQ, CQU, JCU, USC
VIC Monash University, Deakin University, La Trobe University, Swinburne University, Federal University, RMIT
NSW UNSW, Macquarie University, UTS, University of Newcastle, UNE, UWS, UOW, CSU
SA University of South Australia, Flinders University
WA ECU, Murdoch University
ACT ANU, University of Canberra
TAS UTAS
NT Charles Darwin University

Nhu cầu tuyển dụng tăng trưởng với tỉ lệ
18.9%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply