CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Information Technology (IT)

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

lấy nguồn từ Queensland University of Technology
(QUT, CRICOS 00213J)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Lập trình phân tích
 • Kĩ sư hệ thống máy tính (Computer network and systems engineer)
 • Lập trình viên (Developer programmer)
 • Phân tích hệ thống ICT cho kinh doanh (ICT business analyst)
 • Kĩ sư phần mềm
 • Chuyên viên phân tích hệ thống (System analyst)
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
 • Học kì II (tháng 7)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.0 – 6.5
 • TOEFL iBT 90 (20 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Chương trình Cử nhân: cần bằng Tốt nhiệp Trung Học, hay Foundation hoặc Diploma
 • Chương trình Thạc sĩ: cần bằng Cử nhân
Danh sách môn học
 • Ảnh hưởng của IT, thiết kế cho IT
 • Xây dựng hệ thống IT
 • Mô hình hệ thống thông tin (Modelling Information systems)
 • Business of IT
 • Mô hình quy trình kinh doanh (Business process modelling)
 • Phân tích kinh doanh
 • Hệ thống doanh nghiệp (Corporate systems)
Chương trình liên thông

Diploma of Information Technology tại một cao đẳng tư hoặc trường nghề TAFE trong 1 năm và chuyển tiếp lên đại học năm thứ 2

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

BẬC HỌC
Cao đẳng (1 Năm) + Cử nhân (2 Năm) : 3 Năm
Cử nhân: 3 Năm
Thạc sĩ: 2 Năm

Cao đẳng + Cử nhân

Cử nhân

Thạc sĩ

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ  www.payscale.com

Các trường cho cấp Cử nhân

QLD ACU, Bond University, CQU, GU, JCU, QUT, SCU, USQ, UQ, USC
VIC Monash University, RMIT, Victoria University, Deakin University, La Trobe University, Federation University, ACU
NSW UNSW, Macquarie University, UTS, University of Newcastle, Charles Sturt University, UNE, UWS, UOW, SCU, ACU
SA University of South Australia, Flinders University
WA ECU
ACT ANU, University of Canberra
NT Charles Darwin University

 

Các trường cho cấp Thạc sĩ

QLD QUT, UQ, Griffith University, Bond University, USQ, CQU, JCU, USC
VIC Monash University, Deakin University, La Trobe University, Swinburne University, Federal University, RMIT
NSW UNSW, Macquarie University, UTS, University of Newcastle, UNE, UWS, UOW, CSU
SA University of South Australia, Flinders University
WA ECU, Murdoch University
ACT ANU, University of Canberra
TAS UTAS
NT Charles Darwin University

Tăng trưởng với tỉ lệ
9.0%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply