คู่มือเตรียมตัวหลังประเทศไทยถูกปรับให้อยู่ใน Level 3

หัวข้อในบทความนี้ Level ประเทศ และโรงเรียนคืออะไร เอกสารการเงินสำหรับในยื่นวีซ่านักเรียน หลักฐานผลสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากประเทศไทยของเราเพิ่งถูกปรับเป็นเลเวล 3 หมาด ๆ และอาจจะทำให้น้อง ๆ หลายคนที่กำลังวางแผนเรียนต่อและยื่นวีซ่านักเรียนต้องมาปรับเปลี่ยนแผนกันใหม่   ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่า Level ประเทศ และ Level โรงเรียนคืออะไร ทาง Department of Home Affairs ของประเทศออสเตรเลียได้กำหนดเงื่อนไขการยื่นเอกสารเพื่อสมัครวีซ่านักเรียนเอาไว้ ตามการเปรียบเทียบเลเวลความเสี่ยงของประเทศและเลเวลความเสี่ยงของโรงเรียน เพื่อเป็นมาตรฐานในการคัดเลือกผู้สมัครวีซ่านักเรียนที่มีความประสงค์เพื่อการศึกษาที่แท้จริง (Genuine Students)   หากผู้สมัครวีซ่าอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง ก็จะกำหนดให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม 2 อย่างในตอนที่ยื่นวีซ่า นั่นคือ เอกสารการเงิน ผลสอบภาอังกฤษ   จากภาพด้านบนจะเป็นตารางให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะ หากอยู่ในเลเวล 3 และเลือกเรียนสถาบันที่เป็นเลเวล 2-3 ก็จะต้องมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมค่ะ เอกสารการเงินสำหรับยื่นวีซ่านักเรียนมีอะไรบ้าง แบงค์เสตจเม้นย้อนหลัง 6 เดือน เอกสารแสดงที่มาของเงิน (ใบรับรองเงินเดือน/ payslip / ใบจดทะเบียนกิจการ) เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและผู้สปอนเซอร์…