IELTS Preparation Course in Australia

คอร์สเตรียมความพร้อมในการสอบไอเอ้ลนั้นจะเน้นการฝึกทำข้อสอบจริง รวมไปถึงจะมีการทำการทดสอบที่เรียกว่า Mockup test หรือการสอบเสมือนจริงในทุกๆสัปดาห์ เพื่อให้ผู้เรียนนั้นมีความคุ้นเคยกับการทำข้อสอบก่อนไปสอบในวันจริง

ผลสอบ IELTS นำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

ยื่นเรียนต่อต่างประเทศ

เนื่องจากมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งในต่างประเทศใช้ผลการสอบ IELTS ในการพิจารณาบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรี โท หรือ เอก

ใช้เป็นเอกสารสำคัญยื่นวีซ่าต่างๆ

ปัจจุบันนี้ผล IELTS เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญในการยื่นขอวีซ่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักเรียน วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ หรือวีซ่าสปอนเซอร์จากนายจ้าง

สมัครงานในบริษัทต่างชาติ

ในการยื่นเพื่อสมัครงานในบริษัทใหญ่ๆทั้งในประเทศไทย หรือต่างประเทศนั้น มักจะมีการขอเรียกดูผลภาษาอังกฤษ และบางที่ก็รับพิจารณารับผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS ด้วย

รีวิวโรงเรียนสอนภาษาที่น่าสนใจ

Why IELTS Preparation Course?

หลังจากทำการทดสอบแล้ว ทางสถาบันจะจัดห้องเรียนให้กับเราเพื่อไปอยู่กับเพื่อนร่วมคลาสที่มีทักษะในระดับเดียวกันและพร้อมที่จะพัฒนาระดับภาษาไปพร้อมๆกัน ซึ่งจะทำให้มีประโยชน์มากขึ้นในการพัฒนา ภาษานอกคลาสเรียน โดยมีการแบ่งระดับตามตารางด้านล่างดังนี้

ในการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ IELTS Preparation นอกจากการเรียนเพื่อเตรียมสอบแล้ว นก็ยังจะมีกิจกรรมให้ทำอย่างมากมาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมต่างๆที่อาจจะต้องเจอในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆในห้องเรียนที่มาจากประเทศต่างๆ

1. ทักษะการฟัง คุณจะได้ทักษะการจดบันทึกข้อมูลสำคัญๆจากการฟัง และคุณจะได้เรียนรู้เทคนิควิธีการฟังข้อมูลเฉพาะอย่างเช่น เวลาการนัดหมาย ชื่อสถานที่ การบอกทิศทาง การอ่านแผนที่ การสนทนาระหว่างบุคคล 2 คนในเรื่องทั่วๆไป บทสนทนาทางโทรศัพท์ และเทคนิคการฟังบรรยาย

 

2. ทักษะการพูด  จะเป็นการเพิ่มทักษะในการแนะนำตัว พูดเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเรา และการพูดเมือถูกสัมภาษณ์ รวมไปถึงการพูดเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไป การพูดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ และการพูดโต้ตอบ หลังจากเรียนจบคุณยังจะได้พัฒนาทักษะการออกเสียง และสำเนียงที่ถูกต้องมากขึ้น สำนวนและคำแสลงต่างๆที่ผู้คนใช้พูดคุยกันในชีวิตประจำวัน

 

3.ทักษะการอ่าน คุณจะสามารถอ่านบทความต่างๆได้เร็วขึ้น รวมไปถึงการอ่านข้อมูลต่างๆ อย่างเช่น การอ่านกราฟ และตารางข้อมูล

 

4.ทักษะการเขียน แบ่งออกเป็นทักษะในการเขียนบทความทั่วไป และการเขียนเพื่ออธิบายกราฟและตารางข้อมูล

เนื่องจากเป็นการเรียนเพื่อเตรียมตัวที่จะไปสอบ IELTS ทางหลายๆโรงเรียนก็จะมีการทำการทดสอบเสมือนจริงในทุกๆสัปดาห์โดยอาจารย์ผู้สอน โดยจะแบ่งเป็นการสอบเขียน Essay การพูด การฟัง และการอ่าน หลังจากทำการทดสอบก็จะมีการให้คะแนนจริง พร้อมกับคำแนะนำในการแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น

Why SOL Edu Thailand?

 • มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย

  เนื่องจากเรามีสำนักงานตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ทำให้เราสามารถดูแลน้องๆได้ทุกเมื่อที่น้องๆมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ

 • มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

  ทำให้เรามีความชำนาญในการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและเหมาะกับน้องๆมากที่สุด

 • ให้คำปรึกษาเรื่องวีซ่า

  นอกจากเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย เรายังมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวีซ่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ วีซ่าสปอนเซอร์จากนายจ้าง และวีซ่าคู่ครองหรือติดตาม

 • วางแผนการเรียนต่อ ไปสู่หนทางการได้ PR

  และสำหรับน้องๆหรือบุคคลที่สนใจทำงานต่อที่ประเทศออสเตรเลียหลังเรียนจบ และอยากจะได้วีซ่าเป็นผู้พำนักถาวรที่นี่ ทางทีมงานของเราซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อที่ออสเตรเลีย และ Migration Agents ให้คำปรึกษาตั้งแต่ก่อนเริ่มสมัครเรียน ไปจนสู่หนทางในการสมัครวีซ่าผู้พำนักในออสเตรเลียถาวร