THỊ THỰC TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

Temporary Graduate Visa (Subclass 485)

Post Study Work Stream
Graduate Work Stream

Các ngành ưu tiên định cư Tư vấn trực tuyến

Post Study Work Stream

Đây là thị thực sau tốt nghiệp. Dòng thị thực này chỉ áp dụng cho sinh viên đăng kí và được cấp thị thực sinh viên đầu tiên của mình tới Úc sau ngày 5 tháng 11 năm 2011 cho khoá học cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ

Thời hạn Visa
  • 2 năm: hoàn tất chương trình Cử nhân và Thạc sĩ Coursework
  • 3 năm: hoàn tất Thạc sĩ nghiên cứu
  • 4 năm: hoàn tất Tiến sĩ
Phí hồ sơ Visa
Visa subclass
Temporary Graduate (Subclass 485)
Phí nộp cơ bản $1,470
Phí nộp visa trực tiếp $80
Phí phụ thu cho người nộp đơn trên 18 tuổi $735
 Phí phụ thu cho người nộp đơn dưới 18 tuổi $370

(Mức phí cập nhật ngày 31/01/2017)
*Có điều kiện, điều khoản kèm theo

Graduate Work Stream

Dành cho sinh viên hoàn tất chương trình học 2 năm với kĩ năng và bằng cấp liên quan đến một nghề trong danh sách tay nghề của Úc – Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL).

Thời hạn Visa
  • 1.5 năm cho tất cả sinh viên
Phí hồ sơ Visa
Visa subclass
Temporary Graduate (Subclass 485)
Phí nộp cơ bản $1,470
Phí nộp visa trực tiếp $80
Phí phụ thu cho người nộp đơn trên 18 tuổi $735
 Phí phụ thu cho người nộp đơn dưới 18 tuổi $370

(Mức phí cập nhật ngày 31/01/2017)
*Có điều kiện, điều khoản kèm theo

Bạn cần trợ giúp xin THỊ THỰC TỐT NGHIỆP TẠM THỜI, liên hệ SOL Edu Vietnam ngay để được tư vấn và trợ giúp!