THỊ THỰC BẢO LÃNH DIỆN VỢ CHỒNG

Partner Visa (Subclass 820 & 801)

Tư vấn trực tuyến
Partner Visa

Thị thực vợ chồng dành cho người đã kết hôn hoặc đang trong một quan hệ hôn nhân de facto với một công dân hoặc thường trú dân Úc hoặc một công dân New Zealand đủ điều kiện.

Thời hạn Visa
  • Thị thực vợ chồng tạm thời cho 2 năm
  • Sau 2 năm, bạn sẽ lấy được thị thực thường trú

** có thể được miễn 2 năm visa tạm thời

Phí hồ sơ Visa
Visa subclass
Phí cơ bản Phí phụ thu cho người nộp đơn trên 18 tuổi Phí phụ thu cho người nộp đơn dưới 18
Partner (Subclass 820/801) $6,865 $3,435 $1,720

*Có điều kiện và điều khoản kèm theo

Prospective Marriage Visa

Thị thực hôn nhân dành cho người đang sống ngoài nước Úc và có ý định kết hôn công dân Úc sau khi họ nhập cảnh Úc

Thời hạn Visa
  • 9 months
Phí hồ sơ Visa
Visa subclass
Phí cơ bản Phí phụ thu cho người nộp đơn trên 18 tuổi Phí phụ thu cho người nộp đơn dưới 18
Partner (Subclass 820/801) $6,865 $3,435 $1,720

*Có điều kiện và điều khoản kèm theo

Parents Visa

Người có hơn một nửa số con cái là công dân hoặc thường trú dân Úc có thể đủ chỉ tiêu nộp đơn xin thị thực gia đình. Người nộp đơn sẽ được cấp một thị thực tạm thời trong 2 năm, sau đó là thị thực thường trú tại Úc.

Loại Visa

Phụ thuộc vào nhiều dạng visa gia đình khác nhau:

  • Aged parent visa (subclass 804)
  • Contributory Aged Parent (Temporary) visa (subclass 884)
  • Contributory Aged Parent visa (subclass 864)
  • Contributory Parent (Temporary) visa (subclass 173)
  • Contributory Parent visa (subclass 143)
Thời hạn Visa
  • Tạm thời
  • Vĩnh viễn
Phí hồ sơ Visa

Thay đổi tùy theo từng loại visa. Liên hệ tư vấn viên để biết thêm thông tin.