KINH DOANH

Business

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

lầy nguồn từ Queensland University of Technology
(QUT, CRICOS 00213J)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Tư vấn Kinh doanh (Business Consultant)
 • Quản lí Phát triển kinh doanh (Business Development Manager)
 • Quản lí Kinh doanh (Business Manager)
 • Chuyên viên Phân tích kinh doanh (Business Analyst)
 • Quản lí Rủi ro (Risk Manager)
 • Quản lí Nhân sự (Human Resource Manager)
 • Tổng Giám đốc (General Manager)
 • Quản lí Bán lẻ (Retail Manager)
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
 • Học kì II (tháng 7)
 • Học kì III (tháng 11)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.0 – 6.5
 • TOEFL iBT 90 (20 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Chương trình Cử nhân: Tốt nhiệp Trung học hoặc Foundation hoặc Diploma
 • Chương trình Thạc sĩ: Tốt nghiệp Cử nhân
Danh sách môn học
 • Quản trị và Kinh tế học (Management, Economics)
 • Quản trị Vận hành (Managing Operation)
 • Quản trị Chiến lược (Strategy Management)
 • Giao tiếp liên văn hoá và Kĩ năng đàm phán (Intercultural Communication and Negotiation Skills)
 • Marketing
 • Luật Kinh doanh (Business Law)
 • Kinh doanh tĩnh (Business Statics)
 • Hệ thống và Qui trình Kinh doanh (Business Systems and Processes)
 • Nghiên cứu Thị trường (Market Research)
Chương trình liên thông
 • Diploma of Community tại một trường cao đẳng tư thục hoặc TAFE 1 – 1.5 năm và chuyển tiếp lên năm 2 đại học

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

BẬC HỌC
Cử nhân : 3 Năm
Cao đẳng (1 Năm) + Cử nhân (2 Năm) : 3 Năm
Thạc sĩ : 2 Năm

Cử nhân

Cao đẳng + Cử nhân

Thạc sĩ

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ  www.payscale.com

Các trường cho cấp Cử nhân

QLD ACU, Bond University, CQU, GU, JCU, QUT, SCU, USQ, UQ, USC
VIC Monash University, RMIT, Victoria University, Deakin University, La Trobe University, Federation University, ACU
NSW UNSW, Macquarie University, UTS, University of Newcastle, Charles Sturt University, UNE, UWS, UOW, SCU, ACU
SA University of South Australia, Flinders University
WA ECU
ACT ANU, University of Canberra
NT Charles Darwin University

 

Các trường cho cấp Thạc sĩ

QLD QUT, UQ, Griffith University, Bond University, USQ, CQU, JCU, USC
VIC Monash University, Deakin University, La Trobe University, Swinburne University, Federal University, RMIT
NSW UNSW, Macquarie University, UTS, University of Newcastle, UNE, UWS, UOW, CSU
SA University of South Australia, Flinders University
WA ECU, Murdoch University
ACT ANU, University of Canberra
TAS UTAS
NT Charles Darwin University

Nhu cầu tuyển dụng tăng trưởng với tỉ lệ
22.3%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply