Ngành Học Phổ Biến

Những ngành học tại Úc được ưa chuộng bởi sinh viên quốc tế do chất lượng giảng dạy cao, tỉ lệ tuyển dụng và lương tốt, cũng như cơ hội định cư tại đất nước này

Âm nhạc – Music

Công nghệ thông tin (Information Technology)

Công tác xã hội (Social Work)

Đầu bếp – Cookery

Điều dưỡng (Nursing)

Kế toán (Accounting)

Âm nhạc – Music

Công nghệ thông tin (Information Technology)

Công tác xã hội (Social Work)

Đầu bếp – Cookery

Điều dưỡng (Nursing)

Kế toán (Accounting)