ÂM NHẠC

Music

Đăng ký nhập học Tư vấn Trực tuyến

lầy nguồn từ  Queensland University of Technology
(QUT, CRICOS 00213J)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Nhà soạn nhạc kĩ thuật số (Digital Composer)
 • Nhà sản xuất Âm nhạc sáng tạo (Creative Music Producer)
 • DJ
 • Giáo viên trong Studio (Studio Teacher)
 • Nhà sản xuất Âm nhạc và Âm thanh (Music and Sound Producer)
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.0 – 6.5
 • TOEFL iBT 90 (20 cho mỗi band)
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Chương trình Cử nhân: Tốt nhiệp Trung Học hoặc Foundation hoặc Diploma
 • Chương trình Thạc sĩ: Bằng Cử nhân, một số trường sẽ đòi hỏi buổi thử giọng
Danh sách môn học
 • Sản xuất Âm nhạc và Âm thanh (Music and Sound Production)
 • Khái niệm Âm nhạc và Âm thanh (Music and Sound Concepts)
 • Các nhóm và cộng động nhỏ trong âm nhạc (Music Scenes & Subcultures)
 • Sáng tác (Composition)
Chương trình liên thông
 • Diploma of Creative industries tại một cao đẳng hoặc trường nghề TAFE trong 1-1.5 năm và chuyển tiếp lên đại học năm thứ 2
Điều kiện đặc biệt
 • Thử giọng
 • Phỏng vấn

Đăng ký nhập học Tư vấn Trực tuyến

BẬC HỌC
Cử nhân : 3 Năm
Cao đẳng (1 Năm) + Cử nhân (2 - 2.5 Năm) : 3 - 3.5 Năm
Thạc sĩ : 2 Năm

Cử nhân

Cao đẳng + Cử nhân

Thạc sĩ

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ  www.payscale.com

Các trường cho cấp Cử nhân

QLD UQ, QUT ,Griffith University, CQU, USQ
VIC Monash University, RMIT, Victoria University
NSW UNSW, Macquarie University, UNE, UOW,SCU, University of Newcastle, UWS
WA ECU, The University of Western Australia
ACT ANU
TAS University of TAS
NT Charles Darwin University

 

Các trường cho cấp Thạc sĩ

QLD UQ, Griffith University
VIC Monash University
NSW UNSW, UWS, University of Newcastle
WA UWA, ECU
ACT ANU
TAS UTAS

Nhu cầu tuyển dụng tăng trưởng với tỉ lệ
13.7%
trong 5 năm cho ngành Giám đốc nghệ thuật

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au

Leave a Reply