ภาษาอังกฤษเราอยู่เลเวลไหนกันนะ ?

SOL Edu Thailand

การทดสอบนี้ใช้เพื่อวัดระดับภาษาขั้นพื้นฐาน ไม่สามารถนำคะแนนไปใช้การยื่นสมัครเรียนได้